top of page
Søk

Årsmøte utsatt, inntil videre...


Vi ser at det blir problematisk, dvs. umulig å gjennomføre årsmøtet som planlagt fredag 09.04.21.

Vi hadde håpet en flytting til kinosalen på Hysnes skulle bli løsningen, men «koronaregler» om maks 10 deltakere ved 2-veis kommunikasjon gjør det uaktuelt.

Styret har også vurdert at medlemsmassen ikke blir godt nok ivaretatt/representert ved «nettmøte».

Konklusjonen blir at årsmøtet for sesongen 2020 derfor utsettes, inntil videre.


Vi kommer tilbake med ny innkalling når forholdene ligger til rette for det.


Vi har for tiden noen ledige båtplass disponible for medlemmene:

Dette gjelder plass 24, 40 og 44, alle med bredde 2,0m.

To av båtforeningens medlemmer har dessuten skaffet seg mindre båt, og kan derfor tenke seg å bytte til mindre båtplass.

Følgelig lyses plass 50/bredde 3,7m og plass 35/bredde 3,3m ledige.


Her må forutsettes at de får tilfredsstillende plass i bytte.

Tildeling skjer etter ansiennitet.

Mvh

Steinar Uddu

styreleder

34 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page