Søk

Årsmøte utsatt, inntil videre...


Vi ser at det blir problematisk, dvs. umulig å gjennomføre årsmøtet som planlagt fredag 09.04.21.

Vi hadde håpet en flytting til kinosalen på Hysnes skulle bli løsningen, men «koronaregler» om maks 10 deltakere ved 2-veis kommunikasjon gjør det uaktuelt.

Styret har også vurdert at medlemsmassen ikke blir godt nok ivaretatt/representert ved «nettmøte».

Konklusjonen blir at årsmøtet for sesongen 2020 derfor utsettes, inntil videre.


Vi kommer tilbake med ny innkalling når forholdene ligger til rette for det.


Vi har for tiden noen ledige båtplass disponible for medlemmene:

Dette gjelder plass 24, 40 og 44, alle med bredde 2,0m.

To av båtforeningens medlemmer har dessuten skaffet seg mindre båt, og kan derfor tenke seg å bytte til mindre båtplass.

Følgelig lyses plass 50/bredde 3,7m og plass 35/bredde 3,3m ledige.


Her må forutsettes at de får tilfredsstillende plass i bytte.

Tildeling skjer etter ansiennitet.

Mvh

Steinar Uddu

styreleder

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

Telefon

Formann:         950 53 681

Sekretær:         932 16 070

Webansvarlig: 950 53 720

Beliggenhet: N63 37.154 N - E009 49.129 E

13 km fra Rissa sentrum, 

mellom Rissa og Fevåg