top of page
Søk

Referat, ÅRSMØTE-2015...


Utenom de ordinære årsmøtesakene orienterte formann Rolf om følgende aktuelle saker og planer for prosjekter for 2015:

  • Parkeringsplassen. Noe er gjort og noe gjenstår.

  • Duk/singel legging på nordsiden av Johannesstua. Gir mindre vedlikehold og uteplass med le for østavinden.

  • Johannesstua`s 2.etage. Forsterkning av åslag og legging av gulv. Gir bedre utnyttelse av rommet. Ikke tenkt som dugnadsarbeide, men kan settes bort som betalt arbeide til kyndige medlemmer.

  • Dieselbrygga. Forordning av skikkelig innfesting og forankring. Frigjør en utligger som kan benyttes annen plass.

  • Havnebåten. Styret har laget regler for bruk, som vil bli slått opp i havna.

  • Bruken av Johannesstua. Alle skal gis mulighet til å kjøpe nøkkel og derigjennom gis mulighet til bruk etter gitte regler. Reglene vil bli lagt ut på hjemmesida og slått opp i huset.

  • Huskomitè: Består av styrets formann, og i tillegg har styret utpekt Nils Petter Kristiansen og Tore Johan Waterloo. Skal drifte Johannesstua etter de til enhver tid gjeldende regelverk og rapportere til styret. Har også ansvaret for nøkkelformidling og utleie.

  • Nummerering av båtplassene. Det er bestilt holdbare skilt i syrefast stål. Disse skal monters til våren.

  • Nye stoler til Johannestua. Det er kjøpt inn nye stoler. Brukte fra Kysthotellet på Brekstad.

3 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page