Søk

Dugnad, lørdag 7.mai kl 10:00...


DUGNAD

Årets hoveddugnad gjennomføres lørdag 7.mai kl 10:00. Fritatt for dugnad er de som er satt opp på vaktuker samt ventelistemedlemmer, men det er hyggelig om disse møter. Det er en sosial aktivitet å delta på dugnaden. De som ikke møter vil bli belastet med kr 500,- i dugnadsavgift i henhold til årsmøtevedtak. Den enkelte bes ta egnet redskap for dugnaden. Styret stiller som vanlig med kaffe og vafler. Godt humør er den beste innsatsfaktoren.

REINHOLD BÅTPLASS/VINTERSTRØM/MEDLEMSKONTINGENT

Det oppfordres til at egen båtplass blir reingjort. Tidsfrist 1. juni. De som gjennom vinteren har benyttet seg av strøm, bes snarest om å lese av måleren, sammen med et annet medlem, og betale for antall brukte timer. Prisen er som tidligere kr 1,20 pr kWh. Minner om at fristen for betaling av medlemskontingenten gikk ut 31. mars.

#info

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

Telefon

Formann:         950 53 681

Sekretær:         932 16 070

Webansvarlig: 950 53 720

Beliggenhet: N63 37.154 N - E009 49.129 E

13 km fra Rissa sentrum, 

mellom Rissa og Fevåg