top of page
Søk

Innkalling Årsmøte 2018...


Medlemmene i SJURSVIKA BÅTFORENING, innkalles herved til årsmøte-2018 i Johannesstua, onsdag 17 januar kl 19:00...

Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 07.01.2018, sendes på epost til rolf.sivertsvik@gmail.com .

SAKLISTE:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Medlemmene innkalles til årsmøte i Johannesstua Onsdag 17.januar kl. 19:00 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av sekretær 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne saker 8. Årsmøtesaker fra styret:

Styret håper på godt fremmøte !

Gjennom deltagelse kan du påvirke!

58 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page