top of page
Søk

Årsmøte-2017, referat


Årsmøte ble holdt 17 januar-2018, hvor det møtte opp 17 medlemmer.

En av sakene, var endring av styret i foreningen...:

Rolf og Nippe ønsket ikke gjenvalg og gikk ut av styret. Inn kom Steinar Uddu som styreleder og Bernt Brevik som styremedlem.

"På vegne av båtforeninga takket Johan Eilertsen, Rolf Sivertsvik og Nils Petter Kristiansen for lang og verdifull innsats for båtforeninga i mange år. Uten slik ubetalt innsats hadde driften av foreninga blitt noe helt annet både innholdsmessig og kostnadsmessig. Begge har sagt seg villige til å fortsatt stå på gjennom sitt engasjement i havnekomiteen. De fikk overrakt blomsterhilsen og varm applaus fra årsmøtet."

66 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page