top of page
Søk

INFO - våren 2018


Foto..: Frank Sivertsvik

Vår-INFO har disse hovedpunkt..:

  • - Generell info

  • - Dugnad - 2018

  • - Havnekomiteen

  • - Renhold båtplass

  • - Vaktliste - vaffelservering

  • - Ledig båtplass

  • - Korrigerte regler for bruk av Johannesstua

En god gammeldags vinter er i ferd med å slippe taket, og våren inntar Sjursvika etter hvert. En ny båtsesong er i gang.

DUGNAD

Årets hoved-dugnad gjennomføres lørdag 5.mai kl 10:00.

Medlemmer som er oppsatt på sommerens vaktliste og ventelistemedlemmene er fritatt fra dugnaden, men det er hyggelig om disse også møter. Dugnaden er også et sosialt arrangement som gir mulighet til å bli bedre kjent med de andre medlemmene og forhold omkring havna.

Medlemmer som ikke møter på dugnad for øvrig blir i henhold til årsmøtevedtak belastet med kr 500,-.

Den nyetablerte havnekomiteen utarbeider arbeidsoppgaver, men den enkelte kan ta med det redskap de mener trengs for dugnaden. Styret stiller med kaffe og vafler, resten med arbeidslyst og godt humør 😊

RENHOLD AV BÅTPLASS/ VINTERSTRØM/ MEDLEMSKONTIGENT.

I vinter har et firma fra Åfjord rensket storparten av havna for pågroing. Jobben ble gjennomført vederlagsfritt mot at de fikk blåskjella. Vinn/vinn situasjon.

De som gjennom vinteren har benyttet seg av strøm, oppfordres til å lese av måleren (sammen med annet medlem) og betale for medgåtte kilowattimer. Prisen er som tidligere kr 1,20 /kWh.

Medlemskontigenten for 2018 er uendret. Faktura vil bli utsendt ila april.

HAVNEKOMITEEN

Årsmøtet vedtok etablering av en havnekomitee (se hjemmesida), som skal ha ansvar for å gjennomføre den daglige driften av havna med bl.a. dieselfylling, Johannesstua og slippen. Retter en stor takk til komiteens medlemmer som tar disse viktige oppgavene vederlagsfritt for båtforeninga 😊 Komiteens leder er Rune Sivertsvik. Rune skal administrere benyttelse av slippen, så kontakt han på telefon 91596875 eller epost runsiv73@live.no, om du ønsker å sette opp båt.

VAKTORDNING/ KAFFE OG VAFLER.

Vaktordningen har vært en suksess og er nødvendig om vi skal holde oss på det prisnivået vi har. Søndag 20.mai starter vi opp igjen med salg av kaffe og vafler i Johannesstua. Åpningstiden er for 2018 redusert til kl 12-15. Alle medlemmer oppfordres til å reklamere for tilbudet. Vi håper også flest mulig av medlemmene møter for å bidra til et godt miljø i havna. Er det surt og kaldt ute, trekker vi inn i Johannesstua. Alle som er oppsatt på vaktliste er tilskrevet pr epost.

PS. De som ønsker bytte vakt med andre/ eventuelt sette inn andre i sitt sted, gir beskjed om det til Steinar Uddu snarest. Kanskje det går an å "tilby" sin vakt til andre medlemmer gjennom annonsering på hjemmesida også?

JOHANNESSTUA

Styret ønsker at klubbhuset vårt og grillhuset skal være en sosial samlingsplass for medlemmer og besøkende. Medlemmer har anledning til å få nøkkel til Johannesstua mot et lite depositum. Rune Sivertsvik har nøkler. Oppfordrer alle til å benytte våre flotte fasiliteter både ute og inne.

KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMENE

Hjemmesiden, som driftes av John Arne Sivertsvik har adresse: www.sjursvikabf.com. Her finner du det meste av nødvendig informasjon om båtforeningen. For å komme inn på medlemssidene må du benytte passord.... Passordet står i orginalskrivet "INFO våren-2018" i Dokumentarkiv...

LEDIG BÅTPLASS

Plass nr 50 har blitt ledig da Roar Mauseth har båt som ikke fordrer så stor plass. Plassen har 8m uteligger og en bredde på 3,7m. Det er mulig for medlemmene å søke på plassen. Tildeling skjer til medlem som har så stor båt at behovet er reelt samt at kvalifisert søker har best ansiennitet blant søkerne. Det jobbes med å få lagt til medlemmenes ansiennitet i medlemsoversikten.

Frist for søknad er satt til 1.mai 2018. Søknad stiles til styret ved formann Steinar Uddu, suddu@online.no.

Styret ønsker alle en god sommer og håper den enkelte bidrar med en god tone og trivelige dager i havna og på sjøen.

Med vennlig hilsen fra styret ved Steinar Uddu😊

163 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page