top of page
Søk

Tildeling/utlysning båtplasser...


Innen fristen for å søke på plass 50 etter Roar Mauseth var det kommet inn 5 søkere. Av disse var det Torleif Selven som oppfylte kriteriene for å få plassen, han hadde også lengst ansiennitet.

Vedtak: Torleif Selven får derfor overta plass nr 50, 3,7m bredde og 8m utligger.

Ledige plasser etter siste tildeling er nå plass nr 37 (3,3m bredde) og plass 17 (2,4m bredde).

Disse lyses ut på SMS og legges ut på hjemmesida.

Frist for søknad settes til 15.mai.

Følgende åpnet for at plassen kan lånes ut i 2018.

  • John Gunnar Halgunseth plass nr 25, 2,3m bredde.

  • Ulf Storbekken plass nr 13, 2,5m bredde.

81 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page