top of page
Søk

Styre-info, tildeling båtplasser etc.


Utdrag av Styrereferat pr 15/5-18

Tildeling av båtplasser (2 stk)..:

Styret har etter beste skjønn og vedtektsbestemmelsene om reelt behov og ansenitet, og kommet til følgende vedtak:

  • Plass nr 37 på 3,3m bredde og 8m uteliggger. Etter Torleif Selven tildeles Bjørn Johansen etter båtstørrelse og ansenitet.

  • Plass nr 29 på 2,8m bredde og 6m utligger tildeles Roar Mauseth etter søknad med begrunnet behov og beste ansenitet.

Evaluering av dugnaden/gjenstående arbeider..:

  • Dugnaden ble gjennomført med kjempegodt oppmøte av ca 35 personer. Tiltak på arbeidslisten ble gjennomført bortsett fra maling og beising som ble umuliggjort på grunn av fuktig vær.

  • Ble derfor en del dødtid på oppmøtte, men oppmøte og været er vanskelig å beregne.

  • Gjenstående oppgaver taes hånd om av havnekomiteen med Rune som administrator. Han kaller inn nødvendig hjelp og skaffer nødvendige ressurser for øvrig.

Økonomi..:

  • Årsavgift sendt ut digitalt til alle medlemmer av kasserer Henrik. Her er de som skylder noe fra 2017 belastet det i tillegg til årsavgifta.

  • Konto for benyttelse av Vipps under etablering. Fått en god del forespørsler om denne mulige betalingsmåten, og det kommer som en alternativ betalingsmåte i tillegg til eksisterende

  • "Grasrotandelen" er nå etablert i Norsk Tipping, for Sjursvika Båforening

85 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page