top of page
Søk

Innkalling Årsmøte 2019...


Medlemmene i SJURSVIKA BÅTFORENING, innkalles herved til årsmøte-2019 i Johannesstua, fredag 1. mars, kl 19:00...

Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 15.02.2019, sendes på epost til:

SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av sekretær

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Årsmøtesaker fra styret

9. VALG

Innkalling vil også bli sendt på sms & mail.

Styret håper på godt fremmøte !

Gjennom deltagelse kan du påvirke!

41 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page