top of page
Søk

Innkalling Årsmøte, 28/2-2020...


Medlemmene i SJURSVIKA BÅTFORENING, innkalles herved til Årsmøte i Johannesstua, fredag 28. februar - 2020, kl 19:00...

Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 22.02.2020 sendes på epost til:

SAKLISTE:

1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av sekretær 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne saker 8. Årsmøtesaker fra styret 8.1 Årsavgift : Styrets forslag: Da årsavgiftene fikk et betydelig løft ved årsmøtet 2018, foreslår styret ingen endringer av avgiftene for 2020. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg styrets forslag om uendrede avgifter.

9. Valg

.

.

.

Innkalling vil også bli sendt på sms & mail.

Styret håper på godt fremmøte !

Gjennom deltagelse kan du påvirke!

29 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page