top of page
Søk

Anke vedr. påstått ærekrenkelse av tidligere medlem, er avvist i Norges Høyesterett...


Norges Høyesterett, Oslo

Anken i forb. med påstått ærekrenkelse av saksøker, ble forkastet av Norges Høyesterett, 9 september-2022.


Ankeutvalget i Høyesterett finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.


Tingrettens dom er derfor nå rettskraftig, og Sjursvika Båtforening har dermed vunnet begge sakene, eller sagt på annen måte; saksøker har tapt begge sakene, i alle Norges rettsinstanser!! Sakene gjaldt eksklusjon og påstått ærekrenkelse....


Saksøker må også betale ekstra saksomkostninger, iforb. med anken i Høyesterett.


Medlemmer har fått SMS om saken, med skriftlig begrunnelse for kjennelsen....


Styreleder i Sjursvika Båtforening skriver følgende:

"Nå har Høyesterett avsagt kjennelse vedr. siste anke fra saksøker.

Dette var en klar tilbakemelding og parkering av hans gjentatte forsøk på å tillegge styret og Sjursvika Båtforening ansvar for pågåtte konflikter.


Hans kjepphøye sommerhilsen den 26.juni til en del av båtforeningens medlemmer, ble naturlig nok ikke besvart/kommentert fra styrets side.

Nå skulle det imidlertid være på sin plass at han beklaget sin oppførsel og misbruk av rettsvesenet, for å utløse enorm ressursbruk i forsøk på å ødelegge Båtforeningen og miljøet i Sjursvika….

Og ikke minst, at han betaler det han er skyldig båtforeningen, i saksomkostninger..."

1 012 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


Sjursvika Båtforening

bottom of page