top of page
Søk

Anke vedr. eksklusjon av medlem, er avvist i Norges Høyesterett...


Norges Høyesterett, Oslo

Anken i forb. med eksklusjon av saksøker, ble forkastet av Norges Høyesterett, 14/6-2022.


Ankeutvalget i Høyesterett, finner det enstemmig at anken ikke kan føre frem.


Tingrettens dom er derfor nå rettskraftig, og Sjursvika Båtforening har vunnet saken i alle Norges rettsinstanser.


Saksøker må også betale ekstra saksomkostninger, iforb. med anken i Høyesterett.


Medlemmer har fått SMS om saken, med skriftlig begrunnelse for kjennelsen....

336 visninger

Siste innlegg

Se alle

コメント


Sjursvika Båtforening

bottom of page