top of page
Søk

HøstINFO 2022...Da går nok en båtsesong mot enden for de fleste båteierne, og mot litt roligere aktivitet for de ivrigste. Noen av Sjursvika medlemmer holder sogar båten sin i drift gjennom vinteren.


Vi har registrert jevnt, men redusert besøk i sommermånedene. Dette har hatt en naturlig årsak i dårligere turvær og høye drivstoffpriser. Seilerne har vært mindre hemmet av dette, og er flittige besøkende i Sjursvika, som blir karakterisert som en foretrukken og uvanlig hyggelig havn… Dette kan tilskrives både beliggenhet, havnefasiliteter og medlemmer som stiller opp.


Vi fikk gjennomført hoveddugnad, stort sett som planlagt, tross ugunstige værforhold. Malerarbeider, inklusive total overhaling av vinduene i Johannesstua ble tatt i ettertid med flott innsats av Jon Einar Sollie med frue og hans far Per. Nå har vi luftemuligheter for vinduer både i stue og kjøkken. Roger Holmeng tok seg av vinduene i grillhuset.


Andre vedlikeholdsarbeider vedr. grillhus mm er gjennomført av Nippe og Rolf, mens Kjell og Johan har holdt slippen i gang. De oppgraderer også el-anlegget i kjøkkenet, slik at strømuttak for kaffekoking og vaffelsteking kan foregå uten sikringsutkopling.


Søndagskafe er gjennomført som medlemsdugnad, med god assistanse av Hilde. Godt besøkt!!


Vi har valgt å ikke fylle opp dieseltanken med kostbar diesel, som kanskje ikke var omsettelig.


Det har vært en viss utskifting og ombytting av båtplasser i havna. Det er nå 2 disponible av minste størrelse, dvs 2,5m.


Nå gjenstår en sesongavslutning med konservering av slipp, bortsetting av sykler, havnebåt etc. Vannstenging tas når nattetemperaturen gjør det nødvendig.


For båter som fortsatt skal ligge på sjøen er det fornuftig og sjekke og utbedre fendring og fortøyninger.


Tvistesakene med Trond Sivertsvik har vært styrets og foreningens desidert største utfordring, både mht. bruk av tid og økonomiske ressurser. Etter å ha påført Sjursvika Båtforening skyhøye advokatutgifter, og blitt domfelt, inkl. idømt alle saksomkostninger i alle rettsinstanser (6 ganger), erklærte han triumferende at han ikke hadde hatt til hensikt å betale. Den saken er imidlertid ikke avsluttet….!


Vi har hatt tradisjon for en sjømatkveld i Sjursvika/Johannesstua på høsten. Hvis denne skal gjennomføres, må vi vite at det er

interesse hos medlemmene.

Dette gjelder både som ansvarlig for arrangementet og deltakelse som «gjester».

Aktuell dato vil da være fredag 04.11.20.


Tilbakemelding/påmelding sendes til suddu@online.no innen 24.10.2022.
God høst ønskes medlemmene!

Styret

v/ styreleder Steinar Uddu


269 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page