top of page
Søk

Høstinfo -2023…


Vinteren nærmer seg vår landsdel, det meldes om bortimot en sammenhengende uke med kuldegrader og klarvær. Botn i Rissa har allerede vært islagt…!


I Sjursvika har vi hatt en ok sesong, uten større begivenheter.

Det virker som det har vært litt roligere mht. sjøaktiviteter blant medlemmene, noe som bl.a. kan tilskrives sånn passelige værforhold. Det er også stor sann-synlighet for at pågående vegarbeid mellom Sundsbukta og Årlott har påvirket iveren etter å komme seg til Sjursvika og på sjøen. Vi har imidlertid hatt godt besøk av gjestebåter og brukere av grillhus m/uteplass.


Dugnader har vært gjennomført med godt oppmøte og utført vedlikeholdsarbeid på bygninger og havneanlegg.


Slippen har vært jevnt brukt, mens dieselanlegget fortsatt er »parkert» pga høye drivstoffpriser og risiko for usolgt vare. Dugnad vedr. søndagskafe og drift av servisebygg i sesong er gjennomført. Vi erfarer at mange av medlemmene kjøper seg fri fra denne vakta, noe som er en tankevekker…


Styret har diskutert aktivitet- og ambisjonsnivået i havna. Det har opp gjennom årene vært en allsidig virksomhet i tillegg til båtlivet; arrangement med revy/musikk, kompetansegivende kurs vedr. båtliv/sjømannskap, sjømatkvelder mm. Dette er arrangement som forutsetter og krever betydelig innsats fra de involverte.


Behov og ønske om tilsvarende vil variere blant medlemmene og avhenger bl.a. av hvilke andre sosiale aktiviteter som tilbys i lokalsamfunnet.


Hasselvika har en stor aktivitet knyttet til Velferdsbygget på Hysnes.

Dette er veldig positivt for lokalbefolkningen og båtforeningens medlemmer, og letter presset på styret mht. initiativ om ytterligere sosiale aktiviteter/arrangement for båtforeningens medlemmer.


Med utgangspunkt i dette fortsetter vi å fokusere på praktisk drift og vedlikehold av havn og anlegg gjennom dugnader og uformell søndagskafe.


Sjursvika Båtforening måtte som kjent ta opp midlertidig lån for å betale bruk av advokat i forsvaret mot Trond Sivertsvik. Dette er nå innløst etter at medlemmene har bidratt positivt med innbetaling av øket plassinnskudd.


Vi har for tiden et par ledige båtplasser av minste størrelse.

Båter som blir liggende i havna i vinter må følges opp mht. ettersyn og fortøyninger.


Styret

39 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page