top of page
Søk

OBS!! Endring tidspunkt, Årsmøte...


Våren er/var for tiden på visitt i vakre Sjursvika, og det er nå klart for å ha årsmøte, for sesongen 2021. Korona er heldigvis på retur, slik at møte kan holdes i "egen bolig"; altså Johannesstua i år...


Vi er blitt kjent med at Ofaret blir stengt hele helga vi hadde planlagt årsmøtet. Det ville i så fall bety omkjøring via Haugsdalen og Sørfjorden, for møtedeltakere som ikke bor i Hasselvika.

Av denne grunn finner vi det nødvendig å forskyve møtetidspunktet, og medlemmene Sjursvika Båtforening, innkalles herved til årsmøte i

Johannesstu, fredag 6 mai, 2022, kl. 19:00


SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av sekretær

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Årsmøtesaker fra styret

Tvistesakene

Økonomi

9. Valg


Årsmelding og regnskap vil bli fremlagt på møtet.

Årsmøtesaker fra styret blir fremlagt på årsmøtet.


Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende

senest onsdag 13/04-2022.

Sendes på epost til styreleder Steinar Uddu: suddu@online.no


Styret håper på godt fremmøte!


Med hilsen

Sjursvika Båtforening

Steinar Uddu

leder259 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page