top of page
Søk

Innkalling til årsmøte...

Godt Nyttår til alle medlemmer !!


Medlemmene innkalles til årsmøte i Johannesstu

Fredag 17.februar -2023, kl. 19:00

SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av sekretær

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Årsmøtesaker fra styret

9. Valg


Underlag/dokumenter vedr årsmøte, er sendt til alle medlemmer, via sms/web...


Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 13.02.2023, sendes på epost til styreleder Steinar Uddu; suddu@online.no


Enkel servering.

Styret håper på godt fremmøte!


Gjennom deltagelse kan du påvirke!


Med hilsen

Sjursvika Båtforening

Steinar Uddu.

Leder


75 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page