top of page
Søk

Innkalling til årsmøte...

Godt Nyttår til alle medlemmer !!


Medlemmene innkalles til årsmøte i Johannesstu

Fredag 17.februar -2023, kl. 19:00

SAKLISTE:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av sekretær

5. Årsberetning

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Årsmøtesaker fra styret

9. Valg


Underlag/dokumenter vedr årsmøte, er sendt til alle medlemmer, via sms/web...


Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 13.02.2023, sendes på epost til styreleder Steinar Uddu; suddu@online.no


Enkel servering.

Styret håper på godt fremmøte!


Gjennom deltagelse kan du påvirke!


Med hilsen

Sjursvika Båtforening

Steinar Uddu.

Leder


74 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page