top of page
Søk

Påminnelse, INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE, 5/11-2021, KL 19:00


Medlemmene innkalles herved, til ekstraordinært årsmøte i Kinosalen, Unicare Helsefort. Fredag 05.november kl. 19:00 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av sekretær 5. Valg av underskrivere til protokoll 6. Tvistesak/ekskludering, inkl avstemming. 7. VALG På valg: - Kasserer for 2 år Henrik Gilboe - Styremedlem Ronny Monsen - Valg av revisorer Sittende revisorer er Tore Johan Waterloo og Bjørn Monsen Vedlegg:

• Fullmakt • Tilsvar Trøndelag Tingrett (Alle vedlegg/dokumenter er sendt til din mailadresse)

Innkalling er også blitt sendt på sms, samt på hjemmesiden sjursvikabf.com...
Medlemmer som ikke har anledning til selv å delta i møtet, kan sende med fullmakt, vedrørende avstemming, til annet medlem.

Foreningens engasjerte advokat Kristian Nordheim, vil delta på møtet.

Styret håper på godt fremmøte ! Gjennom deltagelse kan du påvirke! Med hilsen Sjursvika Båtforening styret

47 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page