top of page
Søk

Referat Årsmøte…

SJURSVIKA BÅTFORENING

 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2023, Rissa, 08.03.2024

 

Medlemmene innkalt ved epost, sms og annonse på hjemmeside.

 

​Møtet avholdt Fredag 08.mars 2023 kl.19 i Johannesstua.

 

SAKLISTE:

 

1. Åpning:

​Leder Steinar Uddu ønsket velkommen til 18 medlemmer inkludert 5 fra styret.

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent

 

3. Valg av møteleder:

Styreleder Steinar Uddu ble valgt

 

4. Valg av sekretær:

Sekretær Johan Eilertsen ble valgt

 

5. Årsberetning

Steinar leste/ orienterte om årsberetningen og svarte på spørsmål.

Årsberetningen for 2023 ble enstemmig godkjent.

 

6. Regnskap

Kasserer Thomas Gunnarshaug gikk gjennom regnskapet, som var godkjent av revisorene. Han orienterte om de forskjellige inntekts og utgiftspostene. Han svarte også på spørsmål fra medlemmene knyttet til økonomi og regnskap.

Regnskapet 2023 ble enstemmig godkjent

 

7. Innkomne saker:

 

Det var ikke mottatt noen saker til styret fra medlemmene innen fastsatt frist.

​ 

8. Årsmøtesaker fra styret.

Årsavgift​:

Grunnet medlemmenes påførte kostnader med ekstra innbetaling av ekstraordinær plassavgift på kr 4.000,- for å dekke kostnader ifm rettsakene mot Trond Sivertsvik i 2023, og foreningens økonomiske situasjon, fremmer ikke styret forslag om økte årsavgifter for medlemskap, og gebyrer for øvrig.

 

9. VALG

Valgkomiteens innstillinger til valg av tillitspersoner i Sjursvika Båtforening ble lagt fram av valgkomiteens leder Frank Sivertsvik, og valget ble gjennomført med følgende resultat:​​​

På valg:​​ Valgt:

  • Styreleder for 2 år:

Steinar Uddu​          ​ Lars Hvidsten

  • Styremedlem sekretær 2 år:

Johan Eilertsen  ​ Torbjørn Sivertsvik 

  • Styremedlem for 2 år:

Tore Hårberg​ Tore Hårberg

  • Varamedlem for 2 år:

Jon Einar Sollie​ Jon Einar Sollie

  • Valg av revisorer for 2 år​:

Tore Johan Waterloo Tore Johan Waterloo

Bjørn Monsen Bjørn Monsen

  • Valg av valgkomite for 2 år:

Leder Frank Sivertsvik. Frank Sivertsvik

Ronny B. Øvergård Ronny B. Øvergård

Tor Helge Vikan Tor Helge Vikan

 

Johan Eilertsen ble hedret med blomster etter å ha fungert som sekretær i styret i 15 år.

Leder Steinar Uddu hevet årsmøtet og takket alle for deltakelsen.


Etter årsmøtet ble det servert påsmurte rundstykker, kaffe og te.

Takk til Hilde for hjelp til dette!

 

 Referent Johan Eilertsen 


Medlemmene takker avgått formann & sekretær for utmerket arbeid og innsats, i en veldig turbulent periode...!!

💥💐💐💥


103 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page