Siste nytt, detalj........:

Innkalling Årsmøte, 28/2-2020...

23 Jan 2020

Sjursvika Båtforening

 

Medlemmene i SJURSVIKA BÅTFORENING, innkalles herved til Årsmøte i Johannesstua, fredag 28. februar - 2020, kl 19:00...

Saker som ønskes opptatt på årsmøtet, må være styret i hende senest 22.02.2020 sendes på epost til:

styreleder Steinar Uddu - suddu@online.no

 

SAKLISTE:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av sekretær
5. Årsberetning
6. Regnskap
7. Innkomne saker
8. Årsmøtesaker fra styret
    8.1 Årsavgift :
    Styrets forslag:
    Da årsavgiftene fikk et betydelig løft ved årsmøtet 2018, foreslår styret ingen endringer av
    avgiftene for 2020.
    Styrets forslag til vedtak:
    Årsmøtet slutter seg styrets forslag om uendrede avgifter.

9. Valg

.

.

.

Se hele dokumentet (2020 - arkiv), via *Dokumentarkiv (passordbeskyttet)

 

Innkalling vil også bli sendt på sms & mail.

 

Styret håper på godt fremmøte !

Gjennom deltagelse kan du påvirke!

 

Tags:

Please reload

Sjursvika Båtforening

Telefon

Formann:         950 53 681

Sekretær:         932 16 070

Webansvarlig: 950 53 720

Beliggenhet: N63 37.154 N - E009 49.129 E

13 km fra Rissa sentrum, 

mellom Rissa og Fevåg