top of page

Båtslippen

 

  •  Medlemmer :  

    • 500,- gjelder inntil 4 dager, + 50,- pr overskytende dag…

  • Ikke-medlemmer:​

    • 1500,- gjelder inntil 4 dager, + 100,- pr overskytende dag…​

  Husk å ha forsikring iorden,da bruk av slipp er båteiers ansvar (§ 11) !!

Sjursvika Båtforening

bottom of page