top of page

Prisoversikt

 Båtslippen

- Medlemmer................................:   500,-

- Ikke medlemmer........................:   750,-

 - gjelder inntil 4 dager, + 50,- pr overskytende dag…

 

Gjesteplass/strøm

 - Gjesteplass pr. dag m/strøm.....:   170,-

 - gjelder alle.. Blir endret i løpet av 2024...

 

 Johannesstua, lokalet

 - Utleie for ikkemedlemmer .......:   750,- pr døgn 

 - Utleie for medlemmer ..............:   500,- pr døgn

 

 Utsett av båt

 - Medlemmer : gratis

 - Ikkemedlemmer ........................:     30,-  

 

 Dusj/sanitær

 - Pr dusj pr persjon ......................:     20,-

 

 Årsavgift båtplasser

 - Båtplass fom. 2.50 m .................: 1500,-

 - Båtplass tom  2.49 m .................: 1000,-

 - Medlemmer på venteliste ..........:   200.-

Sjursvika Båtforening

bottom of page