top of page

Lengder til sjøs.

 

 Metersystemet benyttes etter hvert mer og mer, f eks i forbindelse med dybder og høyder i kart, samt for båtens lengde, bredde, dypgående og mastehøyde. For distanser og avstander samt fart ser det ikke ut til at metersystemet vil slå gjennom i overskuelig framtid. En nautisk mil (n mil) er definert til å være 1852 m. Uttrykket kabellengde eller kabel benyttes fortsatt meget og er 1/10 n mil, 185 m.

 

Uttrykkene sjømil og kvartmil (tidligere brukt om en nautisk mil) brukes nå sjelden. Disse er definert slik:

- 1 sjømil (= 4 kvartmil) = 4 n mil = 7408 m

- 1 sjømil = 4 bueminutter av en meridian ved ekvator = 7422 m

 

Det engelske uttrykket sea mile har ingen fast meterlengde men defineres ut fra den breddegraden en befinner seg på:

- 1 engelsk sea mile = 1 bueminutt langs meridianen på den bredde man befinner seg

 

Hvordan oppsto en nautisk mil?

 

Fra ekvator til polene er det 90°, hver grad er inndelt i 60' derav er det (90°x60') 5400' fra ekvator til polene. Opprinnelig ble lengdeenheten meter valgt slik at det skulle være 10 000 000 m fra ekvator til polene. Herav 5400' = 10 000 000 m.1' = 10 000 000 m/5400' = ca 1852 m.I dag er lengdeenheten meter definert på annen måte, og lengdeenheten nautisk mil er internasjonalt besluttet å være nøyaktig 1852 m.

Sjursvika Båtforening

bottom of page