top of page
Søk

Kongelig Norske Båtforbund (KNBF) inviterer til et orienteringsmøte...


Møte vil bli avholdt i Ørland Båtklubb sine lokaler tirsdag 13. nov. 2018 kl.18:00.

Agenda

- Presentasjon av region Trøndelag - Ulike medlemsfordeler - Arbeid opp mot politiske myndigheter. Eks. dieselavgift - Havnesikkerhet - Ulike forsikringsordninger (risikovurderinger) - Momskompensasjon på vedlikehold (her ligger masse penger å hente.) - Juridisk bistand - m.m.

I region Trøndelag så har vi 41 medlemsforeninger med ca. 4400 medlemmer i vår portefølje,

på landsbasis så teller vi 360 medlemsforeninger og ca. 45.000 medlemmer.

Vår primære oppgave er å bidra til å fremme/framforhandle gode vilkår for båtforeninger

og båteiere og vi er den eneste organisasjon innenfor dette segmentet.

I 2016 søkte 26 båtforeninger i Trøndelag om tilbakeføring av merverdiavgift på vedlikehold

gjennom KNBF og de mottok til sammen kr. 936.700 i momskompensasjon. (2017 er ikke i detalj klar.)

Medlemskontingenten til KNBF for de samme foreningene utgjorde kr. 391.000 så her ligger

masse penger å hente ut ved å benytte seg av denne ordningen.

Vi håper flest mulig av dere finner dette interessant og vi ser fram til et hyggelig møte i lokalene til Ørland Båtklubb. Ber videre om en tilbakemelding innen kommende søndag slik at vi kan beregne et enkelt måltid

Om mottaker av denne mail ikke kan stille på møte ber vi vennligst om den

videresender den til de øvrige medlemmene i styret.

Tilbakemelding gjøres til: geir.giaver@gmaill.com eller på tlf. 958 88 710

Med vennlig hilsen

Knut Tore Børø 7247 Hestvika

Regionleder KNBF Trøndelag

Mobil: 90 10 75 15

E-post: boerroe@online.no

Web: www.knbf.no

Invitasjonen er sendt til...:

Garten båtklubb Brekstad Gjestebrygge Brekstad Båtklubb Høybakken Båtklubb Stallvik båt og Velforening Råkvåg Båtforening Sjursvika Båtforening Lysesund Båtklubb

16 visninger

Siste innlegg

Se alle

Sjursvika Båtforening

bottom of page