top of page
Søk

Anke vedr. ekskludering, er avvist i Frostating Lagmannsrett...
Anken fra saksøker i forb. med eksklusjon, er forkastet i Frostating Lagmannsrett...


Lagmannsretten kan ikke se at det hefter svakheter ved tingrettens rettsanvendelse.

Det gis derfor ikke samtykke til å fremme anken i Lagmannsretten, og beslutningen var enstemmig.


Medlemmer har fått SMS om saken, med skriftlig begrunnelse for vedtaket.

157 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Sjursvika Båtforening

bottom of page